fbpx

Hout, parket en deuren met een CE-label

New Signature CE-label

Als fabrikant willen we duidelijk aangeven dat onze producten voldoen aan alle van toepassing zijnde Europese regels en dat de nodige conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. Daarom maken we gebruik van het CE-label op onze producten, zoals hout, parket en deuren. Om te kunnen aantonen dat onze producten aan deze regels voldoen, hebben we ook een conformiteitverklaring opgesteld waarin we als New Signature verplicht zijn aan te geven dat onze producten voldoen aan alle Europese richtlijnen. Dit geeft onze klanten de zekerheid dat ze kwalitatief hoogwaardige producten aanschaffen die voldoen aan de hoogste normen.

Label als fabrikant

Het CE-label is een veelvoorkomend label dat vaak terug te vinden is op allerlei verschillende producten, zoals speelgoed en parket. De afkorting CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent dat het product voldoet aan de Europese regelgeving. Het label is geen keurmerk in de traditionele zin, omdat het niet aangeeft dat een product van een bepaalde kwaliteit is of aan specifieke eisen voldoet. In plaats daarvan is het CE-label bedoeld om aan te geven dat een product voldoet aan de minimale veiligheids- en gezondheidsvereisten die zijn gesteld door de Europese Unie. De procedures voor het aanbrengen van het label zijn gebaseerd op EU-besluit 93/465/EEG, wat bepaalt hoe producten moeten worden geëtiketteerd om aan te tonen dat ze voldoen aan deze vereisten.

CE label New Signature

Winkelwagen 0