fbpx

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • New Signature: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kan geen rechten aan de informatie op deze website ontlenen. Hoewel de content en het onderhoud van deze website door Signature Vermeulen NV met de grootste zorg is samengesteld en daarbij gebruik gemaakt wordt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan de eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

New Signature behoudt zich alle rechten voor.

Winkelwagen 0