fbpx

trappen & veiligheid

Het maken en plaatsen van trappen is meer dan alleen een kwestie van smaak. Een trap dient ook veilig te zijn en aan een aantal brandveiligheidsnormen te voldoen! 

In onderstaande tekst duiken we dieper in de veiligheid van de trap. New Signature heeft reeds jaren ervaring in het maken van veilige trappen als trappenfabrikant

Reglementaire eisen met betrekking tot de trap

In België zijn er minimale brandveiligheidseisen  waaraan alle nieuwe gebouwen moeten voldoen! Deze vereisten zijn opgenomen in een Koninklijk Besluit (7 juli 1994). De doelstelling van deze vereisten is het vastleggen van de basisnormen ter preventie van brand. Deze basisnormen zijn wetteksten, waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen lage (hoogte kleiner dan 10 m), middelhoge (hoogte tussen de 10 en 25 m) en hoge gebouwen (hoogte meer dan 25 m).

Interne evacuatietrappen

Wat de interne evacuatietrappen betreft zijn er eisen met betrekking tot de types en de afmetingen (minimale breedte, maximale tredehoogte, maximale helling,…) die gedetailleerd worden in de Technische Voorlichting 198 ‘Houten trappen’ (1995). Het is dus belangrijk dat uw trap niet enkel mooi oogt maar ook nog eens veilig is in geval van brand. 

EEN GOEDE TRAP KAN LEVENS REDDEN

Zodra de brand geblust is, is het echter van primordiaal belang dat de trap zijn functie kan blijven vervullen. Enkel zo kan de interventie van de brandweerdiensten veilig verlopen. Dit is precies het doel van de brandstabiliteitseis voor trappen. Na een blootstelling van een bepaalde duur aan een brand moet de trap nog voldoende draagvermogen hebben voor de interventie en de evacuatie.

INTERESSE IN EEN VEILIGE TRAP?

New Signature is sinds jaar en dag de specialist in het maken van veilige trappen. Elke trap die wij produceren voldoet aan de strenge normen die vastgelegd zijn in de Koninklijke Besluiten. Neem contact op indien u vermoedt dat uw trap aan vernieuwing of renovatie toe is.

Winkelwagen 0